Vrijdag 3 maart: Shekinaviering met Helmine de Graaff

Op vrijdag 3 maart is er weer een Shekinaviering. Bijna aan het begin van de 40 dagen-tijd willen we ons bezinnen op het  thema "gerechtigheid". De spreekster deze avond is Helmine de Graaff.

In haar leven en werk heeft 'gerechtigheid' altijd een grote rol gespeeld. Ruim vier jaar heeft zij onder de armsten in Oekraïne gewerkt. Daarna is zij tien jaar lang teamleider bij Youth for Christ Utrecht geweest en op dit moment is zij werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis in Haarlem: Voorgaan in diensten, pastorale gesprekken met gedetineerden voeren en het ondersteunen van hun vrouwen en kinderen. Maar ook contact tussen slachtoffers en gedetineerden is onderdeel van haar werk. Kortom, een spreekster die ons zeker het nodige over het thema 'gerechtigheid' zal kunnen vertellen!

Naast de inleiding zal er deze viering zoals altijd ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede. De viering wordt gehouden in kerkgebouw "De Veste", Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor wie voor de viering nog een kop koffie o.i.d. wil drinken.

 U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: www.shekinavieringgouda.nl


Mijn Kerk op internet

Al sinds 2013 is de internetkerk Mijnkerk.nl van start gegaan.

De internetkerk wil de gewone kerk en kerkdiensten niet vervangen. Maar aanvullen. Je kunt een gebedsvraag, kaarsje, geluksmoment of levensverhaal delen. Andere bezoekers kunnen op jouw bijdragen reageren. Zo kunnen er mooie contacten ontstaan, online en in de toekomst misschien zelfs wel eens in real life (irl).

Mijn Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De digikerk wil een online community rond het christelijk geloof worden waar mensen terecht kunnen met hun vragen, en hun geloof, emoties en twijfels kunnen delen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mijn Kerk richt zich op mensen die niet (meer) in de kerk komen, op plaatsen waar de kerk niet of nauwelijks is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de focus gelegd op de ‘moderne burgerij’, mensen die behoefte hebben aan steun en zorg, en aan rituelen op de sleutelmomenten in het leven.