Kerstvieringen in Gouda

Gedurende de maand december zijn er tal van bijeenkomsten en vieringen rond de geboorte van Jezus, het Kerstfeest. Artikelen op de deze site verwijzen via links en/of downloads naar de informatie waar en wanneer de vieringen plaats vinden.

 

Downloads:

Oud Katholieke Kerk

Kerstwandeltheater

 

Informatie:

KERSTKALENDER 2016

ADVENT KALENDER 2016

 

 Kerstfeest 2016

www.goudabijkaarslicht.nl


KERSTFEEST 2016

In het donker ontsteken we kaarsjes
totdat met Kerst het Licht schijnt.
Dit Licht zal allen omstralen
die omgeven zijn door duisternis
en ieder mensenkind
dat uitziet naar redding in de wereld.
Kerken en geloofsgemeenschappen vieren in de dagen van Kerst
de opgang van dit Licht met de komst van Jezus Christus, vredekoning.
Zij openen daarom hun deuren
en heten u van harte welkom met Kerst
en natuurlijk ook in de tijd daarvoor “de Advent”
en daarna!

 

De Raad van Kerken Gouda wenst iedereen
die samenkomt op de markt rond “Gouda bij Kaarslicht”
en allen die zich voorbereiden op Kerst

     een sfeerfol samenzijn
      een verlicht moment
       en een stralende Kerst!


Welke vieringen en bijeenkomsten er zijn, waar en wanneer,
vindt u op deze website www.rvkgouda.nl en bij een gebracht in de kalender

 

Raad van Kerken Gouda 


Hier onder kunt u de Kerstkalender 2016 met daarin de links naar de websites van de verschillende Goudse kerken en instanties inzien en downloaden. Ook treft u hier de jaarlijkse Adventskalender .

KERSTKALENDER 2016

ADVENTSKALENDER 2016

 

 


Kerstwandeltheater op kerstavond 24 december

Heeft u a plannen voor Kerstavond? Misschien past het Kerstwandeltheater daarin. Wandel mee, en ervaar het kerstverhaal vanuit het perspectief van een wijze uit het Oosten. Langs een route van net aan twee kilometer beleeft u twaalf scènes, waarin verschillende elementen uit het kerstverhaal op indringende wijze belicht worden. Het Kerstwandeltheater wordt dit jaar voor de zesde keer in Gouda gehouden, net zoals vorig jaar in de Korte Akkeren. Vorige edities hebben duizenden deelnemers getrokken, wie weet hoeveel dit jaar komen! Dit jaar is het thema “Het Madonna mysterie”, het kerstverhaal wordt vanuit de moeder-kind relatie belicht.

Deelname is gratis. Om mee te doen dient u zich te melden bij het kaartjesloket aan het Westerschoolplein, tegenover de hoofdingangvan het Gezondheidscentrum – het voormalige Sacramentskerk – aande Jacob van Lennepkade. U krijgt dan een paspoort en een starttijd.Er kan tussen 18:30 en 20:00 worden gestart. Wie niet onmiddellijkkan of wil starten, kan ondertussen van de sfeer en consumpties ophet plein van de Westerschool genieten. Reken op vijf kwartier totanderhalf uur voor het hele theater.De route gaat door de Korte Akkeren naar de Museumhaven, om vervolgens via de Vest en de Guldenbrug naar de Korte Akkerenterug te keren. Onderweg ontmoet u een wijze, een heraut, Maria en Elisabeth, Herodes, engelen, soldaten, herders en buitengewoon
ongastvrije herbergiers.


De tocht eindigt bij de Westerkerk. Op het plantsoentje voor de kerk is een levende kerststal, waar u samen met Maria, Jozef en de cantorij kerstliederen mee kunt zingen. In de kerk bent uw welkom om zich aan de warmte, de glühwein, het warme chocolademelk en de gezelligheid in de Westerkerk tegoed te doen.

Meer info www.westerkerkgouda.nl of https://www.facebook.com/Kerstwandeltheatergouda/


Advent en Kerst kalender 2016

 

De werkgroep Oecumenische Vespers Gouda heeft ook dit jaar weer een Adventskalender uitgebracht. De kalender draagt de titel:  Maak het mee !

De kalender geeft handreikingen voor bloemschikkingen, kinderbladen, gebeden, liederen, gedichten en meditatieve stukjes.  U kunt de volledige kalender hier downloaden.


Felicitaties aan Goudse moskeeën

Ook dit jaar heeft de Raad van Kerken Gouda aan de drie Goudse Moskeeën en de Turkse gemeenschap na afloop van de vastentijd Ramadan,een groet met felicitaties overgebracht.  De Raad van Kerken Gouda onderhoudt vanuit haar werkgroep dialoog de contacten met  de moslimgemeenschap in Gouda.

De tekst van de brief kunt in hier downloaden


Vacatures Raad van Kerken Gouda eo

De  Raad van Kerken Gouda en omstreken zoekt versterking voor haar dagelijks bestuur.

 

De Raad zoekt een bestuurslid portefeuille samenleving.

 

Draagt u oecumene een warm hart  toe en wilt u zich daar enkele uren per maand voor inzetten neem dan contact op met Mevr T. Pennekamp, secretaris

tel. 0182-533153 

e-mail

 

Informatie over de Raad vindt u in de verschillende rubrieken hier op  www.rvkgouda.nl

 

 


Mijn Kerk op internet

Al sinds 2013 is de internetkerk Mijnkerk.nl van start gegaan.

De internetkerk wil de gewone kerk en kerkdiensten niet vervangen. Maar aanvullen. Je kunt een gebedsvraag, kaarsje, geluksmoment of levensverhaal delen. Andere bezoekers kunnen op jouw bijdragen reageren. Zo kunnen er mooie contacten ontstaan, online en in de toekomst misschien zelfs wel eens in real life (irl).

Mijn Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De digikerk wil een online community rond het christelijk geloof worden waar mensen terecht kunnen met hun vragen, en hun geloof, emoties en twijfels kunnen delen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mijn Kerk richt zich op mensen die niet (meer) in de kerk komen, op plaatsen waar de kerk niet of nauwelijks is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de focus gelegd op de ‘moderne burgerij’, mensen die behoefte hebben aan steun en zorg, en aan rituelen op de sleutelmomenten in het leven.