Taizéviering bij Oecumenisch Initiatief Gouda zondag 4 september

Op zondag 4 september 2016 is er weer de maandelijkse viering van het
Oecumenisch Initiatief Gouda. Iedereen is van harte welkom in zaal “De Berk” gevestigd aan de Krugerlaan 79 in Gouda aanvang 16.30 uur.

Een Taizé-viering waarbij we ons ,verlangen’ zingend laten horen.
“Meine Seele sehnte sich nach Dir in der Nacht“.

Zingen, korte teksten en stiltes. Met muzikale begeleiding onder leiding van Marja Broos.

Thema van deze viering: “Verlangen in klanken”, 

Voorganger is Marja Griffioen.
Na afloop is er gelegenheid tot nader gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

Shekina-viering met Stephan Rothuizen op vrijdag 2 september

Het nieuwe seizoen Shekina-vieringen gaat weer van start! Thema voor dit jaar is "Wie is God?". Op vrijdag 2 september zal in dit kader Stephan Rothuizen aan de eerste viering van dit seizoen zijn medewerking verlenen. Stephan Rothuizen is verbonden aan de Morgenstond gemeenten, werkt daar o.a. als trainer en coach en spreekt regelmatig binnen en buiten de Morgenstond gemeenten. Daarnaast is hij ook coach en docentenopleider bij een grote scholengemeenschap.

Thema van de avond is "God als (her)schepper". We kennen God als Schepper van hemel en aarde en ook van ons mensen. In de brief aan de Korintiërs lezen we daarnaast, dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is die 'herschepping' te merken in ons leven van elke dag? En tenslotte lezen we in Openbaringen, dat Hij alle dingen zal herscheppen. Genoeg om over na te denken dus en we zijn benieuwd, wat Stephan Rothuizen ons hierover te vertellen heeft.
Naast de inleiding zal er deze viering natuurlijk ook alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijk gebed met ieder, die daaraan behoefte heeft.

De viering wordt gehouden in kerkgebouw "De Veste", Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open. U bent van harte welkom!

Meer informatie over de Shekina-vieringen vindt u op www.shekinavieringgouda.nl

 


Felicitaties aan Goudse moskeeën

Ook dit jaar heeft de Raad van Kerken Gouda aan de drie Goudse Moskeeën en de Turkse gemeenschap na afloop van de vastentijd Ramadan,een groet met felicitaties overgebracht.  De Raad van Kerken Gouda onderhoudt vanuit haar werkgroep dialoog de contacten met  de moslimgemeenschap in Gouda.

De tekst van de brief kunt in hier downloaden


Kerkdienst afscheid ds.Trijnie Bouw op 4 september

Op 4 september neemt ds. Trijnie Bouw in een speciale viering, vanwege haar vertrek naar Zaltbommel, afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente in Gouda.

De kerkdienst vindt plaats in de Sint-Janskerk te Gouda.
Voorgangers in deze dienst zijn: ds. Leonie Bos, ds. Trijnie Bouw en pastor Betty Langeler. De viering wordt muzikaal ondersteund met orgel en piano door Christiaan Ingelse en met zang van de projectcantorij onder leiding van Hermy Wiechers.

Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere kerkdienst bij te wonen.
Ds. Trijnie Bouw is sinds september 2003 verbonden aan Gouda, eerst aan de hervormde wijkgemeente Vredeskerk, later aan de gefedereerde protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk en pioniersplek Nieuwe Goudse.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om ds. Trijnie Bouw en haar echtgenoot Wim Bijkerk persoonlijk te groeten.


Adres
Sint-Janskerk
Achter de kerk 16
2801 JX Gouda

zie ook:  http://www.ontmoetingskerkgouda.nl/681/04-09-2016/agenda/


Vanaf 7 juli weer Gouwe Momenten in de St Jan

Even rust, meditatieve muziek, een tekst, een kaarsje aansteken, bidden of gewoon stil zijn

Gouda - De Raad van Kerken van Gouda start 7 juli weer de Gouwe Momenten; elke donderdag in de maanden juli en augustus. Van 12.00 tot 12.30 uur verwelkomen we toeristen, voorbijgangers en inwoners van Gouda.

Tijdens het Gouwe Moment is men even weg uit het rumoer van de Goudse (kaas)markt of de drukte van alle dag. Even stil worden om de zin van het bestaan. Gedurende het half uur kan ieder die dat wil luisteren naar meditatieve muziek, een tekst lezen en uitleg krijgen, een kaarsje aansteken, bidden of gewoon stil zijn. Elke week geeft een Goudse pastor, predikant of lector het Gouwe Moment vorm vanuit en voor de oecumene; het Griekse woord voor ‘de gehele bewoonde wereld’. Bij het welkom ontbreekt de moderne vreemde taal niet en is er naast de Nederlands talige ook een Engelstalige orde. Het Gouwe Moment gaat vooraf aan het toeristenconcert en wordt gehouden voorin het koor van de St Jan. De vrije toegang tot het koor van de kerk gaat via het Tiendewegportaal aan de noordzijde van de St Jan, tegenover Achter de Kerk 2. Deze deur is open van 11.45-12.00 uur.

Het Gouwe Moment is een laagdrempelig oecumenisch samenzijn met wekelijks tussen 15 en 55 bezoekers, uitgaande van de Raad van Kerken waarin samenwerken de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten, de International Christian Fellowship Gouda, het Oecumenisch Initiatief Gouda, de Oud-Katholieke Kerk, Sint Janskerk, Ontmoetingskerk, De Oostpoort, Pauluskerk, de Veste en Westerkerk.
De namen van de voorgangers zijn: Batenburg, Van Dorsten, Koning-Polet, Fondse, Abma, Versteeg, Van den Berg en Bos.


Vacatures Raad van Kerken Gouda eo

De  Raad van Kerken Gouda en omstreken zoekt versterking voor haar dagelijks bestuur.

 

De Raad zoekt een bestuurslid portefeuille samenleving.

 

Draagt u oecumene een warm hart  toe en wilt u zich daar enkele uren per maand voor inzetten neem dan contact op met Mevr T. Pennekamp, secretaris

tel. 0182-533153 

e-mail

 

Informatie over de Raad vindt u in de verschillende rubrieken hier op  www.rvkgouda.nl

 

 


Mijn Kerk op internet

Al sinds 2013 is de internetkerk Mijnkerk.nl van start gegaan.

De internetkerk wil de gewone kerk en kerkdiensten niet vervangen. Maar aanvullen. Je kunt een gebedsvraag, kaarsje, geluksmoment of levensverhaal delen. Andere bezoekers kunnen op jouw bijdragen reageren. Zo kunnen er mooie contacten ontstaan, online en in de toekomst misschien zelfs wel eens in real life (irl).

Mijn Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De digikerk wil een online community rond het christelijk geloof worden waar mensen terecht kunnen met hun vragen, en hun geloof, emoties en twijfels kunnen delen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mijn Kerk richt zich op mensen die niet (meer) in de kerk komen, op plaatsen waar de kerk niet of nauwelijks is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de focus gelegd op de ‘moderne burgerij’, mensen die behoefte hebben aan steun en zorg, en aan rituelen op de sleutelmomenten in het leven.