2 oktober OIG viering "Thuiskomen bij jezelf"

Op zondag 2 oktober 2016 is er weer de maandelijkse viering van het
Oecumenisch Initiatief Gouda. Iedereen is van harte welkom in zaal ‘De Berk’ gevestigd aan de Krugerlaan 79 in Gouda aanvang 16.30 uur.

Het thema van de viering is “Thuiskomen bij jezelf”

Zoektocht naar de kern van Oosterse mystiek. „Vergeet niet
dat de toegang tot het allerheiligste binnenin jou is“. (Rumi)
Verder kijken dan de grenzen van je eigen geloof en je openstellen
voor het denken in andere geloofstradities.
Nel Verburg is de voorganger in deze viering.

Na afloop is er gelegenheid tot nader gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

zie ook www.oiggouda.nl 


De Luxe van Genoeg, presentatie 21 september Kantoor van Nu,Raam 20

"We komen niets tekort, we hebben alles", zingt Doe Maar in Is dit alles?
We zijn vrij en alles is te koop. De keerzijde is dat we in werk en vrije tijd de lat erg hoog leggen. Het resultaat is een duur, overvol en ingewikkeld leven. De werkgroep Duurzaamheid van de Federatie Gouda heeft dr.ir. Martin van der Gaag uitgenodigd om op 21 september naar Gouda te komen om zijn lezing 'De Luxe van Genoeg’ te presenteren.

Martin van der Gaag, werkzaam op de VU in Amsterdam, promoveerde als wetenschapper en vroeg zich af: “En nu?” Hij wil laten zien hoe je eenvoudiger kunt leven aan de hand van zijn eigen ervaring - en die van twintig andere ervaringsdeskundigen.

Met inzet en ambitie is niets mis. Maar wel als je ongemerkt uitgaat van wat er ‘schijnt te moeten’ in plaats van je eigen behoeften. De luxe van genoeg laat zien dat juist schrappen tot meer voldoening kan leiden. Weg dus met die overvolle agenda, een huis vol troep, meer werk dan je lief is, eindeloos shoppen en voor de buis hangen. Dan merk je wat er echt toe doet.

De presentatie wordt gehouden op 21 september in het Kantoor van Nu aan de Peperstraat 20
De aanvang is 19.45 uur. Toegang is € 5.00 (voor leden gratis), aanmelden kan via fgduurzaamheid@gmail.com. De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Kijk voor meer informatie op www.federatiegouda.nl


Felicitaties aan Goudse moskeeën

Ook dit jaar heeft de Raad van Kerken Gouda aan de drie Goudse Moskeeën en de Turkse gemeenschap na afloop van de vastentijd Ramadan,een groet met felicitaties overgebracht.  De Raad van Kerken Gouda onderhoudt vanuit haar werkgroep dialoog de contacten met  de moslimgemeenschap in Gouda.

De tekst van de brief kunt in hier downloaden


Vacatures Raad van Kerken Gouda eo

De  Raad van Kerken Gouda en omstreken zoekt versterking voor haar dagelijks bestuur.

 

De Raad zoekt een bestuurslid portefeuille samenleving.

 

Draagt u oecumene een warm hart  toe en wilt u zich daar enkele uren per maand voor inzetten neem dan contact op met Mevr T. Pennekamp, secretaris

tel. 0182-533153 

e-mail

 

Informatie over de Raad vindt u in de verschillende rubrieken hier op  www.rvkgouda.nl

 

 


Mijn Kerk op internet

Al sinds 2013 is de internetkerk Mijnkerk.nl van start gegaan.

De internetkerk wil de gewone kerk en kerkdiensten niet vervangen. Maar aanvullen. Je kunt een gebedsvraag, kaarsje, geluksmoment of levensverhaal delen. Andere bezoekers kunnen op jouw bijdragen reageren. Zo kunnen er mooie contacten ontstaan, online en in de toekomst misschien zelfs wel eens in real life (irl).

Mijn Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De digikerk wil een online community rond het christelijk geloof worden waar mensen terecht kunnen met hun vragen, en hun geloof, emoties en twijfels kunnen delen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mijn Kerk richt zich op mensen die niet (meer) in de kerk komen, op plaatsen waar de kerk niet of nauwelijks is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de focus gelegd op de ‘moderne burgerij’, mensen die behoefte hebben aan steun en zorg, en aan rituelen op de sleutelmomenten in het leven.